Rychlé vyhledávání

Mgr. Jarmila Potomková, potomkov(at)tunw.upol.cz

Úvod na web

Autor: Jarmila Potomková

Úvod administrační problematiky portálu MEFANET.

Technický tým MEFANET na LF UP v Olomouci

Autor: Jarmila Potomková

Personální obsazení a služby  / Technické a technologické zabezpečení                                                                                                                                                                          

Administrátoři portálu MEFANET na LF UP v Olomouci

Autor: Jarmila Potomková

Personální obsazení administrátorů portálu a jejich přidělené aktivity.

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová

anotační obrázek

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"

Autor: Jarmila Potomková, Bohdana Řeháková, Jitka Feberová

anotační obrázek

MEDLINE je bibliografická databáze pro biomedicínu a zdravotnictví, která se díky svému záběru, uživatelskému komfortu a stálému rozvoji portálu PubMed stala zlatým standardem. Studenti medicíny se s ní seznamují již v 1. ročníku svého studia v rámci předmětu informatika a pak podle stylu výuky se k ní vracejí v klinických předmětech lékařského kurikula. Lékaři a ostatní zdravotničtí profesionálové používají MEDLINE jako nástroj celoživotního vzdělávání. Jednou z klíčových výhod databáze MEDLINE je volný přístup, denní aktualizace, možnost výběru jednoduchého a expertního vyhledávání a v posledních letech rovněž prolinkování bibliografických záhnamů na plné texty časopiseckých článků. Tento manuál expertního vyhledávání  "krok za krokem" vychází z jednoduchého klinického schématu, kdy si klademe otázku o preventivním účinku vakcinace na výskyt opakovaných zánětů středního ucha u dětí. V souladu se soudobými principy medicíny založené na důkazu (evidence-based medicine - EBM) je před  vlastním vyhledáváním ještě provedena transformace klinické otázky do formátu PICO (patient-intervention-comparison-outcome), shromážděna terminologie v anglickém jazyce, připravena rešeršní strategie a demonstrováno vlastní vyhledávání "krok za krokem". Manuál je zpracován ve statické a animované podobě.  Má svou hodnotu zejména pro ty uživatele, kteří rutinně pracovali s předchozím designem PubMedu, který od ledna r. 2010 doznal výrazných změn.

Seminář o portálu MEFANET, LF UP v Olomouci, 22. června 2010

Autor: Jarmila Potomková

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Licence Creative Commons

Autor: Jarmila Potomková

Licence Creative Commons

eArcha - archivační systém lékařské dokumentace

Autor: Jarmila Potomková

anotační obrázek

Pracovní pomůcka pro vytváření osobní dokumentace obrazových informací, určených ke vkládání do obrazové galerie výukového portálu Lékařské fakulty UP v Olomouci - Výukový portál NOE.