Rychlé vyhledávání

O portálu

Výukový portál Lékařské fakulty UP v Olomouci je publikační prostředí pro zveřejňování recenzovaných elektronických výukových materiálů. Jeho rozvoj byl podporován projekty „Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET“ (CZ.1.07/2.4.00/12.0050) a „MEFANET – klinické rozhodování (CZ.1.07/2.2.00/28.0038“).

Obsahovou náplň koordinuje Komise pro elektronické publikování ve složení:

Předseda:

  • Prof. MUDr. Jiří GALLO, Ph.D., přednosta, Ortopedická klinika LF UP v Olomouci; e-mail: jiri.gallo@volny.cz

Členové:

  • Doc. MUDr. Čestmír ČÍHALÍK, CSc., I. Interní klinika LF a Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci; e-mail: cihalikc@seznam.cz
  • Prof. MUDr. Jiří EHRMANN, Ph.D., zástupce přednosty, Ústav klinické a molekulární patologie LF UP v Olomouci; e-mail: jiri.ehrmann@upol.cz  
  • Prof. MUDr. Miroslav  HEŘMAN,Ph.D.,  přednosta, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc; e-mail: Miroslav.Herman@fnol.cz
  • Doc. MUDr. Marie NAKLÁDALOVÁ, Ph.D., přednostka,  Klinika  pracovního lékařství LF UP v Olomouci; e-mail: Marie.Nakladalova@fnol.cz 

Šéfredaktor:

  • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.,Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; e-mail: mihalv@fnol.cz

Výkonný redaktor:

  • RNDr. Dana Šubová, Ph.D. informační specialista, Knihovna LF UP v Olomouci; e-mail: dana.subova@upol.cz 

Technický redaktor: 

  • Tomáš Kopečný, samostatný správce počítačové sítě LF UP v Olomouci; email: tomas.kopecny@upol.cz