Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

O portálu

Výukový portál Lékařské fakulty UP v Olomouci je publikační prostředí pro zveřejňování recenzovaných elektronických výukových materiálů. Jeho rozvoj byl podporován projekty „Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET“ (CZ.1.07/2.4.00/12.0050) a „MEFANET – klinické rozhodování (CZ.1.07/2.2.00/28.0038“).

 

Obsahovou náplň koordinuje Komise pro elektronické publikování ve složení:

Předseda:

 • Prof. MUDr. Jiří GALLO, Ph.D., přednosta, Ortopedická klinika LF UP v Olomouci; e-mail: jiri.gallo@volny.cz
   

Členové:

 • Doc. MUDr. Čestmír ČÍHALÍK, CSc., I. Interní klinika LF UP v Olomouci; e-mail: cihalikc@seznam.cz
 • Prof. MUDr. Jiří EHRMANN, Ph.D., přednosta, Ústav histologie a embryologie LF UP v Olomouci; e-mail: erman@lf.upol.cz
 • Prof. MUDr. Miroslav HEŘMAN, Ph.D.. přednosta, Radiologická klinika LF UP v Olomouci; e-mail: Miroslav.Herman@fnol.cz
 • MUDr. Mgr. Pavel SKALICKÝ|, Ph.D., I. Chirurgická klinika LFUP v Olomouci; e-mail: skalip@seznam.cz
 • Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., Klinika pracovního lékařství LF UP v Olomouci; e-mail: enakladalova@fnol.cz
   

Šéfredaktor:

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6 , 779 00 Olomouc, tel.: 588 44 4439, e-mail: mihalv@fnol.cz

Výkonný redaktor:

 • Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D., odborný asistent, Děkanát LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 03 Olomouc; tel. 585632914; e-mail: jarmila.potomkova@upol.cz