Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"

MEDLINE je bibliografická databáze pro biomedicínu a zdravotnictví, která se díky svému záběru, uživatelskému komfortu a stálému rozvoji portálu PubMed stala zlatým standardem. Studenti medicíny se s ní seznamují již v 1. ročníku svého studia v rámci předmětu informatika a pak podle stylu výuky se k ní vracejí v klinických předmětech lékařského kurikula. Lékaři a ostatní zdravotničtí profesionálové používají MEDLINE jako nástroj celoživotního vzdělávání. Jednou z klíčových výhod databáze MEDLINE je volný přístup, denní aktualizace, možnost výběru jednoduchého a expertního vyhledávání a v posledních letech rovněž prolinkování bibliografických záhnamů na plné texty časopiseckých článků. Tento manuál expertního vyhledávání  "krok za krokem" vychází z jednoduchého klinického schématu, kdy si klademe otázku o preventivním účinku vakcinace na výskyt opakovaných zánětů středního ucha u dětí. V souladu se soudobými principy medicíny založené na důkazu (evidence-based medicine - EBM) je před  vlastním vyhledáváním ještě provedena transformace klinické otázky do formátu PICO (patient-intervention-comparison-outcome), shromážděna terminologie v anglickém jazyce, připravena rešeršní strategie a demonstrováno vlastní vyhledávání "krok za krokem". Manuál je zpracován ve statické a animované podobě.  Má svou hodnotu zejména pro ty uživatele, kteří rutinně pracovali s předchozím designem PubMedu, který od ledna r. 2010 doznal výrazných změn.


MEDLINE a PubMed: základní fakta a funkce

Jak vyhledávat "krok za krokem"

    

Klíčová slova: MEDLINE, MEDLINE, lékařské bibliografické databáze, manuály


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jarmila Potomková, Bohdana Řeháková, Jitka Feberová | pracoviště: Knihovna lékařské fakulty | publikováno: 12.3.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011
citace: Potomková Jarmila, Bohdana Řeháková, Jitka Feberová: MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem". Výukový portál LF UP Olomouc [online] 12.3.2010, poslední aktualizace 23.11.2011 [cit. 2020-03-31] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=50>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme