Rychlé vyhledávání

Licence Creative Commons

Mezinárodní licenční systém Creative Commons zajišťuje posílení role autora při rozhodnutí za jakých podmínek chce své dílo zpřístupnit.

Licence Creative Commons se rozšířily po celém světe a přijal je i český právní řád. Více na: http://www.creativecommons.cz/. Vztahují na všechny typy děl kromě počítačových programů, i když je přímo nevylučují.


Licenční prvky
Licenční prvky vyjadřují rozhodnutí autora, v jakém rozsahu je uživatel oprávněn s dílem nakládat.


Typy licencí
Kombinací licenčních prvků vzniká šest typů licenxí:

Zdroj: http://www.creativecommons.cz

Podrobný výklad problematiky licencí u e-learningových materiálů podává:
Holcová I. Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích. Právnická fakulta UK v Praze: Praha, 2009.