Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons


Mezinárodní licenční systém Creative Commons zajišťuje posílení role autora při rozhodnutí za jakých podmínek chce své dílo zpřístupnit.

Licence Creative Commons se rozšířily po celém světe a přijal je i český právní řád. Více na: http://www.creativecommons.cz/. Vztahují na všechny typy děl kromě počítačových programů, i když je přímo nevylučují.


Licenční prvky
Licenční prvky vyjadřují rozhodnutí autora, v jakém rozsahu je uživatel oprávněn s dílem nakládat.


Typy licencí
Kombinací licenčních prvků vzniká šest typů licenxí:

Zdroj: http://www.creativecommons.cz

Podrobný výklad problematiky licencí u e-learningových materiálů podává:
Holcová I. Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích. Právnická fakulta UK v Praze: Praha, 2009.
 


autor: Jarmila Potomková | pracoviště: Knihovna lékařské fakulty | publikováno: 18.10.2010 | poslední úpravy: 18.10.2010
citace: Potomková Jarmila: Licence Creative Commons. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 18.10.2010, poslední aktualizace 18.10.2010 [cit. 2019-10-23] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=56>. ISSN 1804-5936.