4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.3. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu
z dlouhodobého, nadměrného jednostranného
přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze


Definice:
Položka 10 kapitoly II seznamu nemocí z povolání zní: „ Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše. Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžování nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Rizikový faktor  je objasněn v kapitole 4.1.

Klinický obraz i diagnostika onemocnění jsou obdobné jako u poškození nervů z vibrací, který je popsán v kapitole  3.3.., kde jsou objasněny i posudkové aspekty a shrnutí problematiky profesionálních periferních neuropatií včetně etiopatogenezy v souboru „Postižení  periferního nervového systému - stručné shrnutí


p43_mini
Postižení  periferního nervového systému
- stručné shrnutí (PDF) 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT