4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze
4.2. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování
4.2.3. Posudková kritéria pro uznání nemocí z povolání u nemocí šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného í u přetěžování - podle lokalizace poškození


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.2.3.3. Předloktí, zápěstí, ruka

 

Krepitující tenosynovitida a stenozující tendovaginitida

Nejčastěji se vyskytují Morbus de Quervain, digitus saltans a tenosynovitidy předloktí, zejména flexorové skupiny.

Chronické formy trvající minimálně 6 měsíců se projevují při pohybu krepitací slyšitelnou fonendoskopem v průběhu šlachy. Dále nacházíme funkční omezení úchopu o více než ˝, omezení aktivních kloubních exkurzí o více než 1/3, incipientní svalovou hypotrofii, pozitivitu Finkelsteinova testu u M. de Quervain, hmatné vřetenovité ztluštění šlachy a typické saltace slyšitelné při pohybu šlachy.

Objektivizace: měkkým rtg snímkem nebo ultrasonografií s průkazem kontrastních solí. Doplňkově NMR, termovize, biochemická vyšetření.

Nemoci z povolání šlach byly tradičně popisovány při ručním dojení, u pradlen, švadlen, číšníků, vazačů knih a koberců, čalouníků, střihaček, šiček, ale také u profesionálních hudebníků s nutností abdukčního držení paží.

Mnohdy můžeme zjistit spojení s jinou profesionální nemocí pohybového aparátu a nervů z přetěžování končetin, např. syndromem karpálního tunelu.

V této lokalizaci se často uplatňuje etiologický vliv neprofesních faktorů, které je nutno při posuzování vyloučit, např. revmatoidní, metabolickou, infekční či specifickou formu nebo systémové onemocnění pojiva.

 

Izolovaná radiokarpální artróza

Vleklá forma trvá 6 měsíců a déle.

Klinicky: vleklá forma onemocnění trvající alespoň 6 měsíců s omezením hybnosti nejméně o 1/3 (40 st.) včetně omezení pohybů pronačně/supinačních a omezení dukcí nejméně o 15 st. Je přítomna nepříznivá reakce kloubů (chronické synovitidy, výpotky), zjišťujeme omezení svalové síly úchopu a incipientní hypotrofie svalů.

Objektivizace: rtg znaky artrózy II.-III. st. podle Kellgrena a Lawrence.

 

Rhizartróza

Klinicky: vleklá forma trvající alespoň 6 měsíců s omezením hybnosti nejméně o 1/3 (40 st.),

včetně omezení pronačně/supinačních pohybů a omezení dukcí nejméně o 15 st. Je přítomna

nepříznivá reakce kloubu (chronické synovitidy, výpotky), zjišťujeme omezení svalové síly úchopu a incipientní hypotrofie svalů.

Objektivizace: rtg znaky artrózy II.-III. st. podle Kellgrena a Lawrence.

 

Artróza drobných kloubů ruky

Vleklá forma trvá 6 měsíců a déle.

Klinicky: omezení hybnosti o 1/3 (30 st.) s nepříznivou reakcí kloubu (výpotky, synovitidy) a podstatným omezením úchopové schopnosti ruky a její jemné motoriky.

Objektivizace: rtg známky artrózy II.-III. st. podle Kellgrena a Lawrence.

Je nutno vyloučit Heberdenovy nodozity distálních interfalangeálních kloubů a Bouchardovy nodozity proximálních interfalangeálních kloubů.

 


[****]


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT