4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.4. Nemoci tíhových váčků z tlaku


Definice:
Jedná se o aseptické záněty tíhových váčků nad klouby, vznikají při práci, při které dochází ke tlaku na postiženou burzu po podstatnou část osmihodinové pracovní směny.

 

Epidemiologie

Počet nemocí tíhových váčků z tlaku, které byly v letech 2003 - 2007 uznány v ČR za nemoci z povolání se pohyboval od 1 do 9 ročně, celkem šlo o 16 případů.

 

Profesní riziko

Rozmanité profese podle lokalizace burzy postižené tlakem, např.: brusiči skla, nosiči břemen na rameni atd.

 

Patogeneze a klinické projevy

Setkáváme se především s bursitis olecrani při zvedání těžkých břemen při opřených loktech nebo při váze těla spočívající na loktech, bursitis subacromialis u nosičů břemen na rameni.

Déle než 6 měsíců trvající chronické formy charakterizuje výrazně vazivově zhrubělá stěna burzy s chronickým zmnožením synoviální tekutiny, často s přítomností rýžových tělísek v burze (corpora oryzoidea). Mohou vzniknout kalcifikace ve stěnách burzy, hyperkeratózy, mozoly nebo inkrustace z otlaků, intermitentní inflamace až incipientní kapsulitida kloubu, při chronické formě i počínající svalové hypotrofie z omezené funkce kloubu.

Objektivizace je možná rtg, ultrasonografií, aspirační punkcí.

 

Léčba

Postiženého je potřeba vyřadit z práce, kde docházelo k dlouhodobému tlaku na burzu. V případě výpotku v burze se provádí evakuace punkcí, která může být doprovázena vypláchnutím s odstraněním depozit. Nejeví-li punktát známky insektu, předepisujeme mast či gel s nesteroidním antirevmatikem a klidový režim. Při recidivách lze do burzy aplikovat kortikosteroidy, při neúspěchu burzu extirpujeme.

 

Posudkové hledisko

Při posuzování profesionality je nutno diferenciálně diagnosticky vyloučit neprofesní etiologii - revmatoidní, metabolickou, infekční nebo specifickou formu burzitidy či trauma. Jako nemoci z povolání posuzujeme jen chronické formy trvající nejméně 6 měsíců.

 

Prevence

Eliminace jak dlouhodobého tlaku na tíhový váček, tak nadměrných nárazů. Využíváme měkké podložky.


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT