Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of comfortable studying the discipline in the FlipViewer technology.
 

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | obor: Pracovní lékařství a toxikologie | publikováno: 10.11.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. z oboru dětského lékaství, které jsou vhodné pro multimediální prostředí s využitím nové technologie e-pub.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, multimedia..

Dysfunkční děložní krvácení
.. INFORMACE PRO PACIENTKY LITERATURA MULTIMÉDIA ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. PubMed Multimediální kazuistika: modelové zpracování ..

Crohnova nemoc: možnosti léčby
..Multimediální studentská kazuistika vznikla během klinické v..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pra..

Úvod na web
.. a technickou pomoc při tvorbě multimediálních výukových materiálů a jejich zveřejnění v pr..

Technický tým MEFANET na LF UP v Olomouci
.. LF UP lostakj@seznam.cz • Multimediální podpora výuky klinických oborů (digitální vide..

Administrátoři portálu MEFANET na LF UP v Olomouci
.. pro autory článků (B. Řeháková) Multimediální zpracování powerpointových prezentací pomocí A..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komplexní prezentace všech dosud .. .. diagnostika změn ST-T úseku na EKG - multimediální ..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální t..