Rychlé vyhledávání

Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Doc. MUDr. Čestmír ČíhalíkI. interní klinika - kardiologická
Lékařská fakulta
I. P. Pavlova 6
Olomouc
Lékařská fakulta
telefon: +420 588 443 585
adresa: I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

Cíl: Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komplexní prezentace všech dosud známých a literárně publikovaných situací vedoucích ke změnám EKG křivky v úseku komorové repolarizace ať již ve smyslu depresí či elevací tohoto segmentu EKG. Vzhledem k multifaktoriální etiologii elektrokardiografických změn nepřekvapuje, že se na jejich vzniku podílí kardiální, ale mnohem častěji primárně nekardiální onemocnění.
Chceme tak upozornit na úskalí možné mylné paušální interpretace elevací ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST úseku v situacích primárně abnormálního způsobu průběhu komorové depolarizace.

Metodika: Vycházíme při tom výhradně z rozsáhlého souboru vlastního originálního materiálu, kolekce unikátních EKG nálezů konkrétních kazuistik, kde mnohdy až následný klinický průběh či sekční nález odhalují skutečnou etiologickou příčinu změn ST segmentu. Tyto nálezy jsou pak konfrontovány s literárně publikovanými EKG obrazy spojovanými s danou etiologií.

Výsledky: ST segment představuje nejvariabilnější a z pohledu interpretace nejobtížnější část EKG křivky. Jde o repolarizační fázi komor ovlivněnou jak charakterem předchozího způsobu komorové depolarizace, tak i dalšími možnými nezávislými vlivy. Manifestace těchto změn může mít poměrně specifický charakter více méně typický pro konkrétní patologický děj, ale stejně tak může mít charakter zcela nespecifický a definovatelný pouze v rámci obecně diferenciálně diagnostické roviny.

Závěr: Změny ST segmentu na EKG jsou většinou spojovány s projevy akutní či chronické formy ischemické choroby srdeční. Diferenciální diagnostika takových obrazů je však daleko širší a zahrnuje širokou škálu primárně kardiálních, ale i nekardiálních onemocnění. Správná interpretace EKG křivky vede k včasné a etiologicky zaměřené léčbě bez zbytečných a často pro pacienta rizikových postupů.
 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Diferenciální diagnostika změn ST úseky na EKG - podklady ke stažení 29.6.2011 1.22 MB kdokoli Creative Commons License
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG - multimediální verze 29.6.2011 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko