Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Medicína založená na důkazu
..klíčová slova: založená na důkazu, EBM.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Aplikace EBM | 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické ..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, post..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokl.. .. medicíny založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání Výuka pe..

MEDLINE a PubMed :základní fakta a vyhledávání "krok za krokem"
.. založené na důkazu (evidence-based medicine - EBM) je před vlastním vyhledáváním ještě provedena t..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Medicine: How to Practice and Teach EBM. London: Churchill-Livingstone, 2000. ISBN..