Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Akutní appendicitis - stále aktuální problém

Akutní appendicitis - stále aktuální problém

Studentské zpracování dvou klinických případů akutní dětské appendicitis na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc. Cílem práce je upozornit na význam časné diagnózy při atypickém průběhu onemocnění. Diskuze byla připravena na základě kritické analýzy dvou zahraničních studií.


 

Anamnéza:

VlozteText

Zobrazovací metody:

VlozteText

Diagnóza:

VlozteText

Diferenciální diagnóza:

VlozteText

Laboratorní výsledky:

VlozteText

Histologie:

VlozteText

Terapie:

VlozteText

Diskuze/komentář:

VlozteText

autor: Eva Šulcová, Jiřina Zapletalová, Jarmila Potomková | pracoviště: Dětská klinika | publikováno: 31.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
citace: Šulcová Eva, Jiřina Zapletalová, Jarmila Potomková: Akutní appendicitis - stále aktuální problém. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 31.1.2009, poslední aktualizace 10.11.2012 [cit. 2020-03-31] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=66>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme