Rychlé vyhledávání

Eva Šulcová, detska(at)fnol.cz

Akutní appendicitis - stále aktuální problém

Autor: Eva Šulcová, Jiřina Zapletalová, Jarmila Potomková

anotační obrázek

Studentské zpracování dvou klinických případů akutní dětské appendicitis na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc. Cílem práce je upozornit na význam časné diagnózy při atypickém průběhu onemocnění. Diskuze byla připravena na základě kritické analýzy dvou zahraničních studií.