Rychlé vyhledávání

Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Prof. MUDr. Jiří MalínskýÚstav histologie a embryologie
Lékařská fakulta
Hněvotínská 3
Olomouc
Lékařská fakulta
telefon: +420 585 632 252
adresa: Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

Učebnice obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a označují se obvykle jako „orofaciální systém“ (též jako orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty oblasti a struktury, které jsou předmětem jiných samostatných medicínských oborů, především ORL a očního lékařství. Naopak bylo nutné sem zařadit krajiny, ve kterých se stýkají zájmy několika disciplín, např. oblast orbity, nosních a paranasálních dutin, parafaryngeální oblasti atd.

Vzhledem k tomu, že text této učebnice je zaměřen pouze na popis speciálních struktur orofaciálního systému, je jasné, že jeho studium předpokládá znalosti základních kapitol anatomie, obecné histologie a embryologie.
Autoři byli vedeni snahou podat pro studenty zubního lékařství v jednom svazku komplexní pohled na orofaciální systém ze všech různých morfologických hledisek, od makroskopického po mikroskopické, současně s popisem vývoje a vývojových anomálií. Autoři doufají, že studenti ocení tuto snahu a předkládaná učebnice bude pro ně přínosem a užitečnou pomůckou pro jejich studium.
 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 MORFOLOGIE orofaciální oblasti 14.3.2011 20.84 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
55.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko