Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Prof. MUDr. Jiří Malínský, DrSc.Ústav histologie a embryologie
Lékařská fakulta
Hněvotínská 3
Olomouc
Lékařská fakulta
telefon: +420 585 632 252
adresa: Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7


Učebnice obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a označují se obvykle jako „orofaciální systém“ (též jako orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty oblasti a struktury, které jsou předmětem jiných samostatných medicínských oborů, především ORL a očního lékařství. Naopak bylo nutné sem zařadit krajiny, ve kterých se stýkají zájmy několika disciplín, např. oblast orbity, nosních a paranasálních dutin, parafaryngeální oblasti atd.

Vzhledem k tomu, že text této učebnice je zaměřen pouze na popis speciálních struktur orofaciálního systému, je jasné, že jeho studium předpokládá znalosti základních kapitol anatomie, obecné histologie a embryologie.
Autoři byli vedeni snahou podat pro studenty zubního lékařství v jednom svazku komplexní pohled na orofaciální systém ze všech různých morfologických hledisek, od makroskopického po mikroskopické, současně s popisem vývoje a vývojových anomálií. Autoři doufají, že studenti ocení tuto snahu a předkládaná učebnice bude pro ně přínosem a užitečnou pomůckou pro jejich studium.
 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf MORFOLOGIE orofaciální oblasti Stáhnout - MORFOLOGIE orofaciální oblastiOtevřít v novém okně - MORFOLOGIE orofaciální oblasti 14.3.2011 20.84 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Attention Creative Commons License

Klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585 853 527
e-mail: marie.nakladalova(at)fnol.cz

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
telefon: +420 224491 231
e-mail: jitka.feberova(at)ruk.cuni.cz

PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS), Národní lékařská knihovna
telefon: 296 335 949
e-mail: eva.lesenkova(at)nlk.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
55.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | pracoviště: Ústav histologie a embryologie | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012
citace: Malínský Jiří, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková: Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 14.3.2011, poslední aktualizace 10.11.2012 [cit. 2020-06-06] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=58>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme