Rychlé vyhledávání

Zubní lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková

anotační obrázek

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

Úprava fyziognomie u dětí s morbus Down s dysfunkcí orofaciálního systému

Autor: Květoslava Nováková, Eva Fritschová

Pro některé jedince s mentálním postižením je jejich nápadný vzhled větším problémem než mentální retardace. Proto jsme se snažili najít cesty k zlepšení jejich fyziognomie. Vytvořili jsme poradnu pro děti s morbus Down a součástí komplexní péče byla i úprava jejich vzhledu. Na základě našich zkušeností a výsledků nám byl udělen Grand IGA MZ, a proto jsme nadstandardní péči mohli poskytovat bezplatně. Do poradny se hlásili rodiče s postiženými dětmi spontánně z celé republiky a své zkušenosti si dovolíme Vám předložit.