Rychlé vyhledávání

Prof. MUDr. Jiří Malínský

Přehled embryologie člověka v obrazech

Autor: Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Zdeňka Malínská

anotační obrázek

Učebnice je určena studujícím 1. a 2. ročníku medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může sloužit i studentům vyšších ročníků k oživení znalostí normálního i prenatálního vývoje člověka, které jsou nezbytné při studiu vývojových anomálií, vrozených vad a teratologických změn jak v patologii tak i v řadě dalších klinických oborů.

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková

anotační obrázek

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7