Rychlé vyhledávání

Význam odborných informací pro pediatrii založenou na důkazu. Metodika pro přípravu kazuistik

Tento webový tutoriál byl vytvořen jako e-learningová opora pro zpracování kazuistik na Dětské klinice v Olomouci. Student získá podrobný přehled jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro absolvování praktické výuky.                                                                                                           

Obsah:

  • Základy medicíny založené na důkazu, položení klinické otázky
  • Příprava rešeršní strategie pro vyhledání informací v databázi PubMed na téma "význam psychoterapie při léčbě Crohnovy choroby u adolescentů".
  • Epidemiologické minimum pro hodnocení designu klinických studií
  • Vyhledávání české časopisecké literatury v portálu MEDVIK
  • Doporučený postup pro analýzu přehledových článků a klinických studií
  • Kontakty na učitele a personál knihovny
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Příprava kazuistiky z pediatrie 23.9.2019 kdokoli Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko