Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Doc. MUDr. Jiří Drábek, Ph.D.
jiri.drabek(at)upol.cz
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 5
Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585632070
fax: +420
adresa: Hněvotínská 5
77515 Olomouc

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Kniha přehledným způsobem popisuje problematiku experimentálních postupů, používaných při detekci diagnostických a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a genetických laboratořích, s teoretickými principy metod a důvody vyšetření stejně jako s kritickými body metod a standardními operačními protokoly, které jsou po řadu let aplikovány v laboratořích spoluautorů.
Vše je doplněno barevnou fotodokumentací pro pochopení jednotlivých metodik a seznamem literatury. Zajímavé informace a technické tipy zde nalezne nejen začínající vědecký pracovník, ale i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie nádorů.
 


Obsah publikace

 1. M.Hajdúch: Bezpečnost práce v laboratoři
 2. M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu
 3. J.Srovnal: Izolace RNA fenol-chloroformovou meodou reverzní transkripce
 4. M.Staňková, J.Berkovcová: Izolace DNA
 5. J. Drábek: Design primetů pro polymerézovou řetězovou reakci
 6. M.Staňková, J.Berkovcová: End-point PCR
 7. J.Srovnal: Real-time PCR
 8. M.Stańková, Berkovcová: Sekvenování 
 9. M.Staňková: Gelová elektroforéza
 10. R.Trojanec: Fluorescenční in-situ hybridizace (FISH)
 11. P.Džubák: SDS-page elektroforéza – separace proteinů 
 12. P.Džubák: Western blot
 13. V.Koudeláková: Práce s plazmidy 
 14. M.Khoylou: Imunohistochemie(Her2-neu) 
 15. P.Džubák: Analýza buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie.
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Detekce nádorových biomarkerů Přejít - Detekce nádorových biomarkerůOtevřít v novém okně - Detekce nádorových biomarkerů 21.9.2012 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: molekulárně biologické metody, detekce nádorových markerů

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: +420 588443495
e-mail: miroslav.herman(at)fnol.cz

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Odd. chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav
telefon: +420 543 132 400
e-mail: sefr(at)mou.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Drábek | pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny | publikováno: 21.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012
citace: Drábek Jiří: Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 21.9.2012, poslední aktualizace 26.10.2012 [cit. 2020-06-06] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=71>. ISSN 1804-5936.