Rychlé vyhledávání

Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, http://www.umtm.cz

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Autor: Jiří Drábek

anotační obrázek

Kniha přehledným způsobem popisuje problematiku experimentálních postupů, používaných při detekci diagnostických a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a genetických laboratořích, s teoretickými principy metod a důvody vyšetření stejně jako s kritickými body metod a standardními operačními protokoly, které jsou po řadu let aplikovány v laboratořích spoluautorů.
Vše je doplněno barevnou fotodokumentací pro pochopení jednotlivých metodik a seznamem literatury. Zajímavé informace a technické tipy zde nalezne nejen začínající vědecký pracovník, ale i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie nádorů.