Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
alzbeta.holibkova(at)upol.cz
Ústav normální anatomie
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585632205
fax: +420
adresa: Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Basis cranii interna I. Přejít - Basis cranii interna I.Otevřít v novém okně - Basis cranii interna I. 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Basis cranii interna II. Přejít - Basis cranii interna II.Otevřít v novém okně - Basis cranii interna II. 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Břišní dutina Přejít - Břišní dutinaOtevřít v novém okně - Břišní dutina 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Cavitas abdominalis Přejít - Cavitas abdominalisOtevřít v novém okně - Cavitas abdominalis 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Cavitas thoracis Přejít - Cavitas thoracisOtevřít v novém okně - Cavitas thoracis 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Centrální nervový systém část I. Přejít - Centrální nervový systém část I.Otevřít v novém okně - Centrální nervový systém část I. 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Dutiny a obaly CNS Přejít - Dutiny a obaly CNSOtevřít v novém okně - Dutiny a obaly CNS 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Dutiny centrálního nervstva Přejít - Dutiny centrálního nervstvaOtevřít v novém okně - Dutiny centrálního nervstva 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Hrudní dutiny Přejít - Hrudní dutinyOtevřít v novém okně - Hrudní dutiny 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Liquor cerebrospinalis Přejít - Liquor cerebrospinalisOtevřít v novém okně - Liquor cerebrospinalis 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Obaly centrálního nervstva Přejít - Obaly centrálního nervstvaOtevřít v novém okně - Obaly centrálního nervstva 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografie obličeje, jáma podspánková a orbita Přejít - Topografie obličeje, jáma podspánková a orbitaOtevřít v novém okně - Topografie obličeje, jáma podspánková a orbita 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Obličejová část lebky Přejít - Obličejová část lebkyOtevřít v novém okně - Obličejová část lebky 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Plicae et fossae - peritonealis Přejít - Plicae et fossae - peritonealisOtevřít v novém okně - Plicae et fossae - peritonealis 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Projekce orgánů na stěnu břišní Přejít - Projekce orgánů na stěnu břišníOtevřít v novém okně - Projekce orgánů na stěnu břišní 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Projekce orgánů na hrudní stěnu Přejít - Projekce orgánů na hrudní stěnuOtevřít v novém okně - Projekce orgánů na hrudní stěnu 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Splanchnocranium Přejít - SplanchnocraniumOtevřít v novém okně - Splanchnocranium 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografie obličejové části hlavy Přejít - Topografie obličejové části hlavyOtevřít v novém okně - Topografie obličejové části hlavy 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Fossa infratemporalis a orbita Přejít - Fossa infratemporalis a orbitaOtevřít v novém okně - Fossa infratemporalis a orbita 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografická anatomie krku I. - členění a klinické zobrazovací metody Přejít - Topografická anatomie krku I. - členění a klinické zobrazovací metodyOtevřít v novém okně - Topografická anatomie krku I. - členění a klinické zobrazovací metody 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografická anatomie krku III. - fasciální prostory Přejít - Topografická anatomie krku III. - fasciální prostoryOtevřít v novém okně - Topografická anatomie krku III. - fasciální prostory 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografie obličejové části hlavy Přejít - Topografie obličejové části hlavyOtevřít v novém okně - Topografie obličejové části hlavy 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License
html Topografie krku Přejít - Topografie krkuOtevřít v novém okně - Topografie krku 26.4.2012 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: anatomie, výukové video

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková
Knihovna lékařské fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 585632951
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS), Národní lékařská knihovna
telefon: 296 335 949
e-mail: eva.lesenkova(at)nlk.cz

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
telefon: +420 224491 231
e-mail: jitka.feberova(at)ruk.cuni.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 11
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

autor: Alžběta Holibková | pracoviště: Ústav normální anatomie | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 30.5.2014
citace: Holibková Alžběta: Videoatlas anatomie. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 26.4.2012, poslední aktualizace 30.5.2014 [cit. 2018-10-21] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=70>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme