Videoatlas anatomie

EN

Seznam videí

X

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.

Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012

Video

Basis cranii interna I.

Video

Basis cranii interna II.

Video

Břišní dutina

Video

Cavitas abdominalis

Video

Cavitas thoracis

Video

Centrální nervový systém část I.

Video

Dutiny a obaly CNS

Video

Dutiny centrálního nervstva

Video

Hrudní dutiny

Video

Kyčel

Video

Liquor cerebrospinalis

Video

Obaly centrálního nervstva

Video

Topografie obličeje, jáma podspánková a orbita

Video

Obličejová část lebky

Video

Plicae et fossae - peritonealis

Video

Projekce orgánů na stěnu břišní

Video

Projekce orgánů na hrudní stěnu

Video

Topografie ramene

Video

Splanchnocranium

Video

Topografie obličejové části hlavy

Video

Fossa infratemporalis a orbita

Video

Topografická anatomie krku I. - členění a klinické zobrazovací metody

Video

Topografická anatomie krku II. - krajiny

Video

Topografická anatomie krku III. - fasciální prostory

Video

Topografie obličejové části hlavy

Video

Topografie krku