Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Barbora LudíkováDětská klinika
Lékařská fakulta
I.P. Pavlova 6
Olomouc
Lékařská fakulta
telefon: +420 588 444 403
fax: +420
adresa: I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Anémie v dětském věku

Anémie v dětském věku

V dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvodu migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným znalostem lékařské veřejnosti o této problematice dochází k diagnostickým omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé diagnostiky stále rozšiřují spektrum diagnóz o nové typy anémií. Je třeba, aby studenti také byli komplexně obeznámeni s touto problematikou v rámci pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato problematika nebyla v dostatečné míře zahrnuta do studijních programů.


Výukový cíl:

Vytvoření nového volitelného předmětu pro studenty všeobecného lékařství 

 

Cíle řešení:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření samostatného volitelného předmětu, který se zabývá problematikou anémií v dětském věku. Hlavní náplní tohoto předmětu je rozšíření znalostí studentů o nové trendy v diagnostice anémií, jejich diferenciální diagnostiku se zaměřením především na anémie méně časté, ale závažné svou morbiditou a případnou mortalitou. Pozornost je také kladena na vliv migrace na našem území; předmět se tedy zabývá i anémiemi, které nejsou příliš typické pro země střední a severní Evropy, ale mohou se v našich geografických podmínkách čím dál častěji vyskytovat. jJou natolik závažné a život ohrožující, že znalost jejich diagnostiky a terapie je naprosto nezbytná.
 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Anémie chronických chorob u dětí Stáhnout - Anémie chronických chorob u dětíOtevřít v novém okně - Anémie chronických chorob u dětí 12.4.2011 429.26 KB kdokoli Creative Commons License
pdf Dopad migrace v oblasti anémií u dětí Stáhnout - Dopad migrace v oblasti anémií u dětíOtevřít v novém okně - Dopad migrace v oblasti anémií u dětí 12.4.2011 739.82 KB kdokoli Creative Commons License
pdf Kongenitální poruchy erytropoezy Stáhnout - Kongenitální poruchy erytropoezyOtevřít v novém okně - Kongenitální poruchy erytropoezy 12.4.2011 767.09 KB kdokoli Creative Commons License
pdf Laboratorní vyšetření a novodobé trendy v diagnostice anémií u dětí Stáhnout - Laboratorní vyšetření a novodobé trendy v diagnostice anémií u dětíOtevřít v novém okně - Laboratorní vyšetření a novodobé trendy v diagnostice anémií u dětí 12.4.2011 2.97 MB kdokoli Creative Commons License
pdf Parvovirová infekce v dětské hematologii Stáhnout - Parvovirová infekce v dětské hematologiiOtevřít v novém okně - Parvovirová infekce v dětské hematologii 12.4.2011 2.27 MB kdokoli Creative Commons License
pdf Přehled, rozdělení a základní poznatky o anémiích u dětí Stáhnout - Přehled, rozdělení a základní poznatky o anémiích u dětíOtevřít v novém okně - Přehled, rozdělení a základní poznatky o anémiích u dětí 12.4.2011 16.58 MB kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Děti, Dítě, Anémie

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585 853 527
e-mail: marie.nakladalova(at)fnol.cz

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
telefon: +420 224491 231
e-mail: jitka.feberova(at)ruk.cuni.cz

PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS), Národní lékařská knihovna
telefon: 296 335 949
e-mail: eva.lesenkova(at)nlk.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
65.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Barbora Ludíková, Dagmar Pospíšilová | pracoviště: Dětská klinika | publikováno: 12.4.2011 | poslední úpravy: 26.10.2012
citace: Ludíková Barbora, Dagmar Pospíšilová: Anémie v dětském věku. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 12.4.2011, poslední aktualizace 26.10.2012 [cit. 2020-03-31] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=61>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme