Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Nukleární kardiologie

Nukleární kardiologie

Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině vyspělých zemí. Obrovský pokrok zejména v intervenční kardiologii a současně limitované prostředky v systému zdravotní péče ve všech zemích světa s sebou přináší zásadní otázku - kteří pacienti budou mít prospěch z těchto nákladných diagnostických a léčebných technik(1-11). Nejrozšířenějším neinvazivním testem je zátěžová elektrokardiografie zůstává i nadále. Její použití a výtěžnost je však limitována u pacientů neschopných adekvátní fyzické zátěže nebo s abnormální klidovou EKG křivkou, proto jsou stále více využívány zobrazovací techniky. Nukleární kardiologie má za sebou dlouhou a úspěšnou tradici.

Současně s bouřlivým rozvojem kardiologie dochází v posledních letech i k významnému pokroku v radionuklidovém zobrazování myokardu, který se týká zejména zátěžové jednofotonové emisní výpočetní tomografie (SPECT). Tento vývoj se dotýká nejen samotné techniky zobrazování myokardiální perfuze a funkce (metoda gated SPECT) a nových programů pro kvantitativní hodnocení, ale i klinického využívání a počtu prováděných vyšetření. Významně se mění spektrum pacientů odesílaných na toto vyšetření.


 Dostupné kapitoly :

  1. Úvod
  2. Vyšetření myokardiální perfuze, funkce a metabolismu
  3. Radionuklidová ventrikulografie
  4. Radionuklidová angiokardiografie (metoda prvního průtoku)

 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Nukleární kardiologie Přejít - Nukleární kardiologieOtevřít v novém okně - Nukleární kardiologie 30.11.2009 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Nukleární medicína, Kardiovaskulární systém, Koronární nemoci, Elektrokardiografie, Zobrazovací metody, Myokardiální perfuze, Radionuklidová ventrikulografie, Radionuklidová angiokardiografie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Milan Kamínek, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | pracoviště: Klinika nukleární medicíny | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
citace: Kamínek Milan, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček: Nukleární kardiologie. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 30.11.2009, poslední aktualizace 10.11.2012 [cit. 2019-09-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=41>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme