Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Prof., RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
jitka.ulrichova(at)upol.cz
Ústav lékařské chemie a biochemie
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585 632 302
fax: +420 585 632 302
adresa: Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?

Toto miniskriptum vzniklo jako součást řešení projektu "Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP" financovaného z prostředků ESF, a to Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na LF UP v Olomouci připraven "Základní kurz" pro studenty doktorského studijního programu, jehož jeden tématický okruh je věnován prezentování a publikování výsledků.


OBSAH:

  • Publikování v odborných časopisech
  • Metodika publikování
  • Mluvená (ústní) prezentace
  • Plakátové sdělení (poster)
  • Použitá literatura
Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Jak publikovat Stáhnout - Jak publikovatOtevřít v novém okně - Jak publikovat 30.5.2009 250.13 KB kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Publikace, Vzdělávání, Věda

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace (OS), Národní lékařská knihovna
telefon: 296 335 949
e-mail: eva.lesenkova(at)nlk.cz

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
telefon: +420 224491 231
e-mail: jitka.feberova(at)ruk.cuni.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jitka Ulrichová, Václav Hušák | pracoviště: Ústav lékařské chemie a biochemie | publikováno: 29.5.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012
citace: Ulrichová Jitka, Václav Hušák: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 29.5.2009, poslední aktualizace 26.10.2012 [cit. 2020-06-06] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=32>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme