Rychlé vyhledávání

Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, http://www.medchem.upol.cz/

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?

Autor: Jitka Ulrichová, Václav Hušák

anotační obrázek

Toto miniskriptum vzniklo jako součást řešení projektu "Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP" financovaného z prostředků ESF, a to Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na LF UP v Olomouci připraven "Základní kurz" pro studenty doktorského studijního programu, jehož jeden tématický okruh je věnován prezentování a publikování výsledků.