Rychlé vyhledávání

MUC. Petra Langerová, detska(at)fnol.cz

Crohnova nemoc: možnosti léčby

Autor: Petra Langerová, Jiřina Zapletalová, Jarmila Potomková, Jan Strojil, Martin Volmut

anotační obrázek

Multimediální studentská kazuistika vznikla během klinické výuky na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc v zimním semestru r. 2007. Zabývá se významem vhodné komunikace s pacientem, psychologické podpory a psychoterapie při léčbě adolescentů s Crohnovou chorobou. Součástí zpracování bylo i vyhledání relevantní odborné literatury a její využití pro návrh další léčby daného pacienta. Po 1 roce byla zopakována literární rešerše v databázi MEDLINE a rozšířen seznam použité literatury. Významné zvýšení počtu nových publikací je důkazem, že zvolený postup je pro pacienty prospěšný.