Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

MUC. Petra Langerová, detska(at)fnol.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Crohnova nemoc: možnosti léčby

Crohnova nemoc: možnosti léčby

Multimediální studentská kazuistika vznikla během klinické výuky na Dětské klinice LF UP a FN Olomouc v zimním semestru r. 2007. Zabývá se významem vhodné komunikace s pacientem, psychologické podpory a psychoterapie při léčbě adolescentů s Crohnovou chorobou. Součástí zpracování bylo i vyhledání relevantní odborné literatury a její využití pro návrh další léčby daného pacienta. Po 1 roce byla zopakována literární rešerše v databázi MEDLINE a rozšířen seznam použité literatury. Významné zvýšení počtu nových publikací je důkazem, že zvolený postup je pro pacienty prospěšný.

 
autor: Petra Langerová, Jiřina Zapletalová, Jarmila Potomková, Jan Strojil, Martin Volmut | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 23.9.2014 | Creative Commons License