4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze
4.2. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování
4.2.3. Posudková kritéria pro uznání nemoci z povolání u nemocí šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování - podle lokalizace poškození


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.2.3.2. Loketní kloub

 

Lokalizovaná artróza

Vleklá forma trvá 6 měsíců a déle.

Klinicky: funkční omezení hybnosti o více jak 1/3 (50 st.), omezení pronačně/supinačních pohybů o více jak 30 st., přítomna nepříznivá reakce kloubu (výpotky, synovitidy).

Objektivizace: rtg známky artrózy II.-III. st. podle Kellgrena a Lawrence.

Vždy nutno vyloučit úrazovou etiologii.

 

Entezopatie radiální, ulnární

Klinicky: vedoucím příznakem je palpační bolestivost lokalizovaná v místě úponu a blízkém okolí, zhoršující se napětím příslušných svalů či napínacími provokačními manévry. Bolest se šíří podél svalu, tedy po předloktí. Můžeme zjistit incipientní svalovou hypotrofii extenzorové/flexorové svalové skupiny předloktí. Výrazně bývá snížena svalová síla stisku ruky.

Provokační vyšetřovací testy u častější radiální entezopatie: bolestivý stisk ruky, test židle, kdy se bolest projeví při zvednutí židle uchopené za opěradlo nadhmatem při pronaci a extenzi předloktí, Thomsonův test, kdy se bolest projeví při dorzální flexi zápěstí proti odporu, test prostředníku – při extendovaném a pronovaném předloktí bolestivá extenze 3. prstu proti odporu.

Provokační vyšetřovací testy u ulnární entezopatie: největší je bolest při napnutí m. flexor carpi radialis et ulnaris, m. palmaris longus a m. flexor digitorum superficialis při současné supinaci předloktí (napnutí m. pronator teres – caput humerale). Bolestivá pronace předloktí proti odporu, dále obrácený Thomsonův test a obrácený test židle.

Často přítomnou vertebrogenní složku lze odlišit lokální aplikací anestetika k úponu, po níž odezní pozitivita napínacích manévrů a zůstane jen vertebrogenní složka bolesti.

Mnohdy bývá současně přítomná i jiná profesionální nemoc pohybového aparátu a nervů horních končetin z přetěžování.

Objektivizace: k objektivizaci je bezpodmínečně nutná korelace klinického nálezu s pozitivitou třífázové scintigrafie loktů ve třetí, tj. kostně vazivové fázi. U pooperačních stavů je scintigrafie hodnotitelná až 6 měsíců po operaci. Pokud splňuje i ostatní klinická kriteria, pak hodnotíme jako pokračující entezopatii. Doplňkově se uplatňují skiagram loktů, kde můžeme v pozdním stadiu najít jemnou lamelu novotvořené kosti při epikondylu, dále ultrasonografie, termovize a počítačová termografie, ale výsledky nelze přeceňovat. Literárně je uváděna CT diagnostika.

Jako nemoc z povolání uznáváme pouze vleklé formy trvající 6 měsíců a déle.


[****]


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT