4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze
4.2. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování
4:2.3. Posudková kritéria pro uznání nemoci z povolání u nemocí šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování - podle lokalizace poškození


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.2.3.1. Ramenní kloub

 

Lokalizovaná artróza

Vleklá forma trvající 6 měsíců a déle.

Klinicky: nepříznivá reakce kloubu (synovitidy, výpotky, chronická iritace manžety rotátorů, impingement syndrom), koncentrické omezení hybnosti více než o 1/3 (60 st.), incipientní svalová hypotrofie.

Objektivizace: základní metoda – rtg – známky omartrózy minimálně II.- III. st. podle Kellgrena a Lawrence nebo osteonekróza hlavice humeru s minimálními nebo žádnými rtg. změnami na ostatních (tj. pracovně nepřetěžovaných) kloubech. Doplňkově – ultrasonografické vyšetření na manžetu rotátorů, CT, NMR, artroskopie z léčebné indikace věrohodně dokumentována (záznam na fotografii, videorekordéru a přiložen operační protokol). Nutno vždy vyloučit úrazovou stigmatizaci.

 

Impingement syndrom (Neerova nemoc, syndrom rotátorové manžety)

Jako nemoc z povolání uznáváme jen vleklou formu trvající 6 měsíců nebo déle s prokázanou rupturou manžety rotátorů, tj. dosahující III. stupně závažnosti.

Klinicky: deficit aktivní abdukce, tj. příznak bolestivého oblouku, jde o bolestivé upažení mezi 60 a 120 stupni (m. supraspinatus), kdy bolest po překročení abdukce nad cca 120 st. vymizí. Bolestivá abdukce horní končetiny na postižené straně proti odporu. Bolestivý tlak paže proti nadpažku (apprehension test). Může být přítomna ruptura dlouhé hlavy bicepsu (deficit síly předloktí proti odporu), kalcifikující tendinitida, chronická subakromiální burzitida často s depozity kalcia ve stěně burzy – bursitis subacromialis calcarea a známkami adhezivní kapsulitidy ramene s koncentrickým omezením hybností nejméně o 1/3. Diagnosticky má význam pozitivní odezva na Neerův test – tj. obstřik anestetikem subakromiálně.

Objektivizace: ultrasonografie se zobrazením manžety rotátorů – defekty a jejich velikost, kalcifikace, ztenčení, jizevnaté změny. Nativní rtg, kde vidíme těsnější subakromiální prostor, dekalcifikace na velkém hrbolu humeru se sklerotickým lemem, někdy kalcifikace v šlachách rotátorové manžety. CT, NMR a artroskopie z léčebné indikace s věrohodnou dokumentací záznamem na fotografii či videorekordéru a přiloženým operačním protokolem.

Při posuzování je potřeba vyloučit mimopracovní úrazy, postižení krční páteře, artritidy, tumory aj.

Méně často se v oblasti ramene vyskytují i další svalová onemocnění, např. tendovaginitida dlouhé hlavy m. biceps brachii.


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT