4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze
4.2. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.2.2. Nemoci kloubů končetin
z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování
- izolované artrózy - diagnostika, klinický obraz


Profesionální artrózy z přetížení vznikají zpravidla až po několikaleté práci v riziku (průměrně po 15 - 20 letech práce). Postihují pracovníky v různých odvětvích ekonomické činnosti, zejména v hornictví, kovoprůmyslu a ve stavebnictví. Onemocní převážně muži ve věku 40 - 55 let věku.

Patogenetickým základem je degenerativní proces hyalinní chrupavky s jejím postupným ireverzibilním úbytkem následovaný změnami v přilehlých kostních epifýzách a doprovázený postižením vazů a kloubního pouzdra. Dochází k rozvoji bolesti, omezení pohyblivosti a deformitám kloubu. Průběh artrózy bývá provázen synovitidami, které zhoršují potíže pacienta.

Za nemoc z povolání považujeme pouze sekundární artrózu způsobenou jednostranným nadměrným a dlouhodobým přetěžováním. Profesně jsou nejčastěji postiženy klouby loketní, kolenní, zápěstí a prstů ruky.

Diferenciálně diagnosticky nutno vyloučit primární artrózu a sekundární artrózy jiné etiologie, tj. vzniklé následkem nitrokloubních fraktur, mechanickým přetěžováním u sportovců, po chronických kloubních zánětech, metabolických systémových onemocněních.

Subjektivní potíže ani fyzikální nález nemusí vždy plně korelovat s rentgenologickými změnami, které používáme k posouzení stadia pokročilosti osteoartrózy.

Hodnocení stadií pokročilosti osteoartrózy dle rtg snímku (klasifikace Kellgrena a Lawrence pro nosné klouby):

0

normální kloub

I

neurčité zúžení kloubní štěrbiny

II

jednoznačné osteofyty při lehkém zúžení kloubní štěrbiny

III.

mírný stupeň mnohočetné osteofytózy, jednoznačné zúžení kloubní štěrbiny se subchondrální sklerotizací kosti, lehká deformace kloubních kontur

 

IV.

masivní osteofyty, jednoznačně zúžená až vymizelá kloubní štěrbina, těžká skleroza, tvorba geod v kosti artikulačních ploch, změna tvaru, centrace a popřípadě osy kloubu.

 

Základní klinická kriteria pro uznání lokalizované artrózy za nemoc z povolání:

Artrózou je postižen pouze profesně namáhaný kloub. Nález na sousedních a ostatních kloubech posuzovaného je normální nebo významně menší než na kloubu profesně postiženém.

Pokročilost osteoartrózy dosahuje rtg závažnosti II. až III. stupně

Je přítomna závažná funkční porucha. Důsledkem artrózy musí dojít na postiženém kloubu k prokazatelnému funkčnímu omezení kloubních exkurzí o více než 1/3

Onemocnění trvá 6 měsíců a déle.

Výrazné omezení pracovní schopnosti.

Při posuzování osteoartrózy musíme vždy vyloučit předchozí traumata a vývojové dysplasie.


[****]

 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT