Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

2. Lamač kamene

 

 

Práce „lamače“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „4“, faktorů: hluk (4), vibrace (4), prach-křemen (3), lokální svalová zátěž (LSZ) horních končetin (3), zátěž chladem (2), pracovní poloha (2).

Práce lamače se skládá z těchto pracovních operací:

1.Příprava nářadí na pracovišti (cca 15 - 30 minut),
2.Následuje rozlamování velkých bloků kamene pomocí pneumatických dlabacích kladiv K9-2, (vibrace na obou rukou dosahují až 152 dB). Čistý čas práce s tímto kladivem za směnu jsou 3 - 4 hodiny. Po tuto dobu je pracovník exponován riziku vibrací (4), hluku (4), LSZ horních končetin (3) a fibrogenního prachu (3). Práce spočívá v navrtání do bloku několika otvorů (jejich počet závisí na velikosti bloku), hloubka otvorů je cca 5 cm. Do otvorů nasadí klínky a pomocí palice o váze 5 – 7 kg, rozlomí blok na menší kusy.
3.Ve zbývající době směny provádí přípravné práce související s rozlamováním bloků.

Celkově se jedná o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 8,77 %, u flexorů 18,40 %. U extenzorů levé ruky je 4,23 % a flexorů 19,77 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 32 200 a u levé ruky 32 300. U lamače se vyskytuje větší počet úkonů se svalovou silou nad 70 % F max., což jako trvalá součást pracovní operace je nepřípustné. Měření LSZ prokázalo, že při práci štípače dochází k překračování stanovených limitů dle nařízení vlády 361/2007 Sb. a potvrdilo se správné zařazení jmenované práce do kategorie 3  - lokální svalová zátěž.

 
lamac_kamene
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT