Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

1. Štípač kamene

 

 

 

Práce „obsluha štípačky“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“, rizikové faktory hluk (3), prach - křemen (3), lokální svalová zátěž horních končetin (3), zátěž chladem (2), pracovní poloha (2), psychická zátěž (2).

Pracovník odebírá z levé strany ze zásobníku jednotlivé kusy kamene o hmotnosti 15-20 kg oběmi horními končetinami, kámen uloží na pracovní rovinu stroje (štípačky), pomocí nožního ovladače provede stroj rozdělení kamene na menší kusy. Tyto potom podle velikosti odhazuje pravou rukou do připravených beden. Za směnu pracovník naštípe v průměru 6 tun kamene, kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen za směnu je u štípače cca 12 tun (každý kámen bere 2x). Jde o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 16,66 %, u flexorů 6,85 %. U extenzorů levé ruky je 8,85 % a flexorů 14,94 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 20 800 a u levé ruky 18 800. Měření lokální svalové zátěže prokázalo, že při práci štípače dochází k překračování stanovených limitů dle nařízení vlády 361/2007 Sb. a potvrdilo se správné zařazení jmenované práce do kategorie 3  - lokální svalová zátěž.

 
stipac_kamene
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT