Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

3. Plátkař

 

 

Práce „plátkaře“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „4“, faktorů: vibrace (4), hluk (3), prach-křemen (3), lokální svalová zátěž (LSZ) horních končetin (3), zátěž chladem (2), pracovní poloha (2).

Práce spočívá v rozlamování menších kamenných bloků pomocí stejného kladiva K-9-2, čistý čas práce za směnu je 4-5 hodin. Postup je stejný jako u lamače: Pracovník navrtá do bloku několik otvorů (počet závisí na velikosti bloku), hloubka otvorů je cca 5 cm. Do otvorů nasadí klínky a pomocí palice o váze 5 – 7 kg, rozlomí blok na plátky o rozměrech cca 16 – 20 x 20 – 40 x – 20 – 30 cm. Tyto plátky o váze 15 – 50 kg ručně nakládá do manipulačních beden. Z menších kusů kamene - odpadu se vyrábí soklový kámen. Pracovník zpracuje za směnu cca 6 tun plátků a 1/2 tuny soklů. Jde o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 9,61 %, u flexorů 15,07 %. U extenzorů levé ruky je 9,64 % a flexorů 16,79 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 30 500 a u levé ruky 32 600. Měření LSZ prokázalo, že při práci štípače dochází k překračování stanovených limitů dle nařízení vlády 361/2007 Sb. a potvrdilo se správné zařazení jmenované práce do kategorie 3  - lokální svalová zátěž.  

 
platkar
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT