Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

17. Strojní zatahování vinutí

 

 

Práce “strojní zatahování vinutí“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“ díky faktoru lokální svalová zátěž horních končetin. Pracuje se ve stoje. Pracovnice vloží do zatahovacího stroje svazek a pomocí snímacích pistolí provádí zatahování vinutí. Zatažený svazek odloží na další pracoviště. Jde o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 13,25 % a 14,37 %, u flexorů 14,61 % a 12,33 %. U extenzorů levé ruky je 10,21 % a 9,88 % a flexorů 5,85 % a 9,00 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 15 968 a 17 979 a u levé ruky 17 312 s 14703. Měření lokální svalové zátěže prokázalo, že při strojním zatahování dochází k překračování stanovených limitů dle nařízení vlády 361/2007Sb. a potvrdilo se správné zařazení jmenované práce do kategorie 3 - lokální svalová zátěž.

 
strojni_zatahovani_vinuti
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT