Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

16. Zapojování a obšívání vinutí

 

 

Práce „zapojování a obšívání vinutí“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“ díky faktoru lokální svalová zátěž horních končetin. Práce se skládá ze dvou pracovních operací:

1.Obšívání čel vinutí – čelo vinutí bez vývodu obšije chemlonovou nití do každé drážky (počet drážek dle typu motoru).
2.Zapojování vývodů – na konce vývodů jednotlivých cívek pracovnice navlékne izolační trubičky, ručně provede stočení vývodů k sobě a jejich svaření (3 vývody). Na konce 6 vývodů pro svorkovnici elektromotorů přivaří přívodní vodiče. Přes sváry navlékne krycí izolační trubičky.

Jde o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 12,8 %, u flexorů 16,45 %. U extenzorů levé ruky je 16,16 % a flexorů 12,02 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 29 475 a u levé ruky 26 775. Na základě těchto výsledků měření byla práce zařazena do rizika lokální svalové zátěže, kategorie „3“.

 
zapojovani_a_obsivani vinut
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT