Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

18. Dokompletace vinutí

 

 

Práce „dokompletace vinutí“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“, díky faktoru lokální svalová zátěž horních končetin. Práce se skládá ze dvou pracovních operací :

a) Úprava čela vinutí bez vývodu: Pomocí gumové paličky se provede úprava čela vinutí, vloží se izolace cívek, obšije se čelo vinutí a gumovou paličkou opět upraví čelo vinutí.

b) Úprava čela vinutí s vývody: Na vývody se navléknou izolační trubičky, provede se zapojení vinutí a připojení přívodních vodičů. Následně se svaří provedené spoje a přes sváry se přetáhnou krycí izolační trubičky. Čelo vinutí se následně obšije, upraví gumovou paličkou a zkontrolovaný svazek se předá na další pracoviště, případně do palety. Zpracovávají se různé velikosti svazků. Tyto svazky pracovnice nezvedá, jen je posunuje a otáčí na otáčecí podložce. Převážná většina pracovních operací se provádí v tomto případě vsedě na ergonomické, nastavitelné židli, při ojedinělých pracovních operací pracovnice stojí.

 
dokompletace_vinuti
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT