Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

15. Ruční vkládání cívek

 

 

Práce „ruční vkládání cívek“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“ díky faktoru lokální svalová zátěž horních končetin. Práce spočívá v ručním vkládání vinutí do drážek statoru, po vložení vinutí do drážek se vinutí zajistí drážkovou izolací a gumovou paličkou se provádí vyklepání čel vinutí. Fyzicky nejnáročnější je operace vkládání cívek a vyklepávání čel vinutí. Veškeré pracovní operace se provádějí vsedě, na ergonomické, nastavitelné židli. Jde o práci dynamicko-statickou, s výraznou převahou dynamické složky. Průměrná celosměnová hodnota % F max u extenzorů pravé ruky je 18,23 %, u flexorů 20,41 %. U extenzorů levé ruky je 15,22 % a flexorů 16,88 %. Průměrný počet pohybů za směnu byl u pravé ruky 24 379 a u levé ruky 18 027. Měření lokální svalové zátěže prokázalo, že při ručním vkládání vinutí dochází k překračování stanovených limitů dle nařízení vlády 361/2007 Sb. a potvrdilo správné zařazení jmenované práce do kategorie 3 - lokální svalová zátěž.

 
rucni_vkladani_civek
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT