Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
as. MUDr. Petr NeoralOrtopedická klinika
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
I. P. Pavlova 6
Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 588 443 607
fax: +420
adresa: I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

V našem sdělení prezentujeme kazuistiku velmi závažného následku po obstřiku ramenního kloubu kortikoidy. Na základě jednoho případu nelze pochopitelně činit dalekosáhlé závěry, jde spíše o to uvědomit si, že v žádném případě nejde o banální intervenci, kterou je možné provést kdykoliv a za jakékoliv situace. Naopak zvažovat bychom měli obstřik pokaždé, když před sebou máme pacienta, kterému byly kortikoidy opakovaně aplikovány, a současně svědčí lokální chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale připouští možnost bakteriální spoluúčasti na patogenezi obtíží.


 

Anamnéza:

VlozteText

Zobrazovací metody:

VlozteText

Diagnóza:

VlozteText

Diferenciální diagnóza:

VlozteText

Laboratorní výsledky:

VlozteText

Histologie:

VlozteText

Terapie:

VlozteText

Diskuze/komentář:

VlozteText
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Aplikace kortikoidů Přejít - Aplikace kortikoidůOtevřít v novém okně - Aplikace kortikoidů 23.11.2011 kdokoli

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585 853 527
e-mail: marie.nakladalova(at)fnol.cz

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Odd. chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav
telefon: +420 543 132 400
e-mail: sefr(at)mou.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

autor: Petr Neoral, Jiří Lošťák, Jiří Gallo | pracoviště: Ortopedická klinika | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 23.9.2014
citace: Neoral Petr, Jiří Lošťák, Jiří Gallo: Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 23.11.2011, poslední aktualizace 23.9.2014 [cit. 2020-06-06] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=67>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme