Rychlé vyhledávání

Diagnostika v ošetřovatelství

Ošetřovatelská diagnostická klasifikace NANDA-International obsahuje standardizované názvy s číselnými kódy a diagnostické prvky ošetřovatelských problémů, které jsou průběžně zdokonalovány a doplňovány (Ralph, 2005 – 2006, s. 269 – 276). Registrované sestry a porodní asistentky ji užívají k rozpoznání deficitních potřeb člověka. Zaměření navazuje na dílo M. Gordonové o vzorcích zdraví, kdy je chování jedince při naplňování potřeb směrem ke zdraví kategorizováno jako funkční, potenciálně dysfunkční nebo dysfunkční (Gordon, 1987).

Jedná se o zevrubný a široce uplatnitelný diagnostický systém určený všem ošetřovatelským specializacím - neonatologické péči, péči o děti, dospělé, seniory, hospicové, domácí či komunitní péči, školním, rodinným sestrám a dalším. Systém rozlišuje ošetřovatelské problémy podle diagnostických prvků, k nimž patří určující znaky a související nebo rizikové faktory (Marečková, 2006., Ralph, 2007 – 2008) a seskupuje je
do třinácti diagnostických domén . Diagnostické domény jsou členěny na třídy, z nichž každá obsahuje podklady k rozpoznávání ošetřovatelských problémů v rámci jedné lidské potřeby.

Kategorie ošetřovatelských problémů:
aktuální - určitá lidská potřeba je dysfunkční, např. nadměrná výživa – 00001
potenciální - jedinec je ohrožen
• vznikem dysfunkce, např. riziko nadměrné výživy – 00003
edukační - potřeba je funkční, ale edukací a podporou je možné její fungování zlepšit, např. ochota ke zlepšení výživy – 00163.

Standardizované názvy ošetřovatelských problémů lze řadit abecedně nebo číselně.

Nabízíme ke stažení PDF soubory s názvy a definicemi ošetřovatelských problémů jednotlivých domén.
 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Diagnostická doména 1. Podpora zdraví 5.12.2009 24.47 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 2. Výživa 5.12.2009 22.73 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 3. Vylučování 5.12.2009 29.32 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 4. Aktivita-odpočinek 5.12.2009 32.97 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 5. Vnímání-poznávání 5.12.2009 26.56 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 6. Vztahy 5.12.2009 27.96 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 7. Vnímání sebe sama 5.12.2009 23.38 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 8. Sexualita 5.12.2009 20.63 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 9. Zvládání zátěže 5.12.2009 39.49 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 10. Bezpečnost-ochrana 5.12.2009 32.73 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 11. Životní principy 5.12.2009 24.38 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 12. Komfort 5.12.2009 22.62 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Diagnostická doména 13. Růst a vývoj 5.12.2009 23.02 KB registrovaný uživatel Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko