Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Diagnostika v ošetřovatelství

Diagnostika v ošetřovatelství

Ošetřovatelská diagnostická klasifikace NANDA-International obsahuje standardizované názvy s číselnými kódy a diagnostické prvky ošetřovatelských problémů, které jsou průběžně zdokonalovány a doplňovány (Ralph, 2005 – 2006, s. 269 – 276). Registrované sestry a porodní asistentky ji užívají k rozpoznání deficitních potřeb člověka. Zaměření navazuje na dílo M. Gordonové o vzorcích zdraví, kdy je chování jedince při naplňování potřeb směrem ke zdraví kategorizováno jako funkční, potenciálně dysfunkční nebo dysfunkční (Gordon, 1987).


Jedná se o zevrubný a široce uplatnitelný diagnostický systém určený všem ošetřovatelským specializacím - neonatologické péči, péči o děti, dospělé, seniory, hospicové, domácí či komunitní péči, školním, rodinným sestrám a dalším. Systém rozlišuje ošetřovatelské problémy podle diagnostických prvků, k nimž patří určující znaky a související nebo rizikové faktory (Marečková, 2006., Ralph, 2007 – 2008) a seskupuje je
do třinácti diagnostických domén . Diagnostické domény jsou členěny na třídy, z nichž každá obsahuje podklady k rozpoznávání ošetřovatelských problémů v rámci jedné lidské potřeby.

Kategorie ošetřovatelských problémů:
aktuální - určitá lidská potřeba je dysfunkční, např. nadměrná výživa – 00001
potenciální - jedinec je ohrožen
• vznikem dysfunkce, např. riziko nadměrné výživy – 00003
edukační - potřeba je funkční, ale edukací a podporou je možné její fungování zlepšit, např. ochota ke zlepšení výživy – 00163.

Standardizované názvy ošetřovatelských problémů lze řadit abecedně nebo číselně.

Nabízíme ke stažení PDF soubory s názvy a definicemi ošetřovatelských problémů jednotlivých domén.
 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Diagnostická doména 1. Podpora zdraví Stáhnout - Diagnostická doména 1. Podpora zdravíOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 1. Podpora zdraví 5.12.2009 24.47 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 2. Výživa Stáhnout - Diagnostická doména 2. VýživaOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 2. Výživa 5.12.2009 22.73 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 3. Vylučování Stáhnout - Diagnostická doména 3. VylučováníOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 3. Vylučování 5.12.2009 29.32 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 4. Aktivita-odpočinek Stáhnout - Diagnostická doména 4. Aktivita-odpočinekOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 4. Aktivita-odpočinek 5.12.2009 32.97 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 5. Vnímání-poznávání Stáhnout - Diagnostická doména 5. Vnímání-poznáváníOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 5. Vnímání-poznávání 5.12.2009 26.56 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 6. Vztahy Stáhnout - Diagnostická doména 6. VztahyOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 6. Vztahy 5.12.2009 27.96 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 7. Vnímání sebe sama Stáhnout - Diagnostická doména 7. Vnímání sebe samaOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 7. Vnímání sebe sama 5.12.2009 23.38 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 8. Sexualita Stáhnout - Diagnostická doména 8. SexualitaOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 8. Sexualita 5.12.2009 20.63 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 9. Zvládání zátěže Stáhnout - Diagnostická doména 9. Zvládání zátěžeOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 9. Zvládání zátěže 5.12.2009 39.49 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 10. Bezpečnost-ochrana Stáhnout - Diagnostická doména 10. Bezpečnost-ochranaOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 10. Bezpečnost-ochrana 5.12.2009 32.73 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 11. Životní principy Stáhnout - Diagnostická doména 11. Životní principyOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 11. Životní principy 5.12.2009 24.38 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 12. Komfort Stáhnout - Diagnostická doména 12. KomfortOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 12. Komfort 5.12.2009 22.62 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
pdf Diagnostická doména 13. Růst a vývoj Stáhnout - Diagnostická doména 13. Růst a vývojOtevřít v novém okně - Diagnostická doména 13. Růst a vývoj 5.12.2009 23.02 KB registrovaný uživatel Creative Commons License

Klíčová slova: Ošetřovatelství, Zdravotní sestra, Vzdělávání, Diagnostika, diagnostické domény, Standardizace


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jana Marečková | pracoviště: Ústav ošetřovatelství | publikováno: 5.12.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012
citace: Marečková Jana: Diagnostika v ošetřovatelství. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 5.12.2009, poslední aktualizace 21.9.2012 [cit. 2020-06-06] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=46>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme