Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Nukleární medicína v onkologii

Nukleární medicína v onkologii

Nástup nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární medicíny v onkologii, ale tato přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj.

Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko zájmu klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky.


Základní faktory pokroku v bodech:

a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky

 •   vývoj digitálních scintilačních kamer s lepší prostorovou rozlišovací schopností
 •   možnost celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz bez ohledu na jejich lokalizaci během jediného vyšetření
 •   tomografické zobrazení SPECT přinášející vyšší kontrast obrazu
 •   trojrozměrná prezentace scintigramů
 •   tomografické zobrazení PET umožoující vizualizaci odlišného metabolismu některých radiofarmak v nádorech

b. Rozvoj nových moderních radiofarmak, umožoujících přechod od nespecifických k vysoce specifickým, kdy se radioaktivní indikátor hromadí v nádorové tkáni ve vyšší koncentraci než v okolní tkáni. Tato radiofarmaka využívají různých metabolických a biologických vlastností individuálních nádorů.

c. Ohnisko zájmu klinických onkologů se posunulo od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky. Zatímco cílem radiodiagnostických zobrazovacích technik jsou převážně morfologické (anatomické) informace o nádorech, nukleární medicína poskytuje především funkční charakteristiky. Radiodiagnostické a nukleárně medicínské metody zde přitom nejsou v konkurenčním vztahu, ale naopak jsou vzájemně komplementární.

 

 

Dostupné kapitoly : 

 1. Úvod 
 2. Zobrazování nádorů založené na nespecifických mechanizmech 
 3. Imunoscintigrafie 
 4. Metabolické zobrazování a detekce neuroendokrinních nádorů 
 5. Zobrazování somatostatinových a jiných receptorů 
 6. Pozitronová emisní tomografie v onkologické diagnostice 
 7. Detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLU)

 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Nukleární medicína v onkologii Přejít - Nukleární medicína v onkologiiOtevřít v novém okně - Nukleární medicína v onkologii 30.11.2009 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Nukleární medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, Radiofarmaka

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Probíhá recenzní řízení

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | pracoviště: Klinika nukleární medicíny | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 8.9.2012
citace: Koranda Pavel, Miroslav Mysliveček: Nukleární medicína v onkologii. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 30.11.2009, poslední aktualizace 8.9.2012 [cit. 2020-02-28] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=39>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme