Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Prof. Ing. Václav Hušák, CSc.
vaclav.husak(at)quick.cz
Klinika nukleární medicíny
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 588 444 277
fax: +420 588 442 519
adresa: I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana Přejít - Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochranaOtevřít v novém okně - Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana 23.9.2019 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.
Dětská klinika, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: 720-336-432
e-mail: jarmila.potomkova(at)upol.cz

Recenzenti

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
telefon: +420 588443495
e-mail: miroslav.herman(at)fnol.cz

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
telefon: +420 585 853 527
e-mail: marie.nakladalova(at)fnol.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | pracoviště: Klinika nukleární medicíny | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
citace: Hušák Václav, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček: Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 10.9.2009, poslední aktualizace 10.11.2012 [cit. 2020-02-28] Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=35>. ISSN 1804-5936.
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme