Rychlé vyhledávání

Benigní hyperplazie prostaty

Bernigní hyperplazie prostaty (BPH) přestavuje častý zdravotní problém starších mužů. Autor se zabývá problematikou diagnostiky a terapie benigní hyperplazie prostaty.
                                                                                                      

Benigní hyperplazie prostaty (BPH) je stav, který úzce souvisí s věkem. Přestože nejde o nemoc přímo ohrožující život, její klinická manifestace, tedy symptomy dolních močových cest (lower urinary tract symtoms – LUTS), snižují kvalitu života. Symptomy dolních močových cest se vyskytují u 30 % mužů starších 65 let i když benigní hyperplazie prostaty není jejich jedinou možnou příčinou.

Etiologie a patogeneze

Etiologie BPH je multifaktoriální a není v současné době zcela jasná. Histologicky jde především o zmnožení stroma a v menším množství zmnožení žlázek. V současné době neexistují silné důkazy o souvislosti BPH a např. kouření, abúzu alkoholu nebo obezity. Věk a funkční Leydigovy buňky varlat jsou jedinými jasně prokázanými rizikovými faktory.  Studují se androgeny, estrogeny, porucha regulace stromální růstových faktorů, porucha apoptózy a další. Souhrně lze předpokládat, že tyto faktory jsou nutné ale ne dostačující pro vývoj BPH.

Diagnostika

1. Mezinárodní dotazník prostatických symptomů (IPSS)
2. Vyšetření per rectum

3. Prostatický specifický antigen – PSA (v případě, že diagnóza karcinomu prostaty by změnila terapeutický postup)
4. Vyšetření močového sedimentu
5. Vyšetření sérového kreatininu

6. Sonografie horních močových cest a močového měchýře
7. Transrektální ultrasonografie

8. Mikční diář
9. Uroflowmetrie
10. Postmikční residuální objem moči v močovém měchýři
11. Urodynamické vyšetření

12. Endoskopické vyšetření

Pacient vyšetřovaný pro symptomy dolních močových cest by měl minimálně vyplnit doatzník IPSS, prostata by měla být zhodnocena per rectum, laboratorně vyšetřen močový sediment a horní močové cesty zhodnoceny vyšetřením sérového kreatitinu a/nebo ultrasonografií. Mezi základní vyšetření patří u uroflowmetrie a zhodnocení postmikčního residua.
Podrobnější vyšetření horních močových cest (prostní snímek, vylučovací urografie, CT) je doporučováno u pacientů s anamnézou urolithiasy, infekcí, operace močových cest, hematurie nebo uroteliálního karcinomu. Určení velikosti a tvaru prostaty pomocí TRUS je důležité před operačním výkonem na prostatě, popřípadě před léčbou finasteridem.
Urodynamické vyšetření zvažujeme před operačním výkonem u těchto pacientů:
– mladší 50 let nebo starší 80 let
– postmikční residuum více než 300 ml
– maximální průtok (Qmax) při uroflowmetrii více jak 15 ml/s
– při podezření na neurogenní dysfunkci močového měchýře
– po radikální pánevní operaci
– po předchozí neúspěšné invazivní léčba BPH

Terapie

Pozorné sledování (watchfull waiting – WW) je možné u pacientů s mírnými nebo středními obtížemi (podle IPSS) bez komplikujících faktorů. Pacientovi je doporučeno sledování a úprava životního stylu.

Farmakologická léčba
Alfablokátory
Inhibitory 5-alfa reduktázy
Fytoterapeutika

Chirurgická léčba
Transuretrální resekce prostaty (TURP), transuretrální incize prostaty (TUIP)
Otevřená prostatektomie
Ostatní (Laser, transrectal high-intensity focused ultrasound – HIFU, transuretral needle ablatuion – TUNA, transuretral microwave therapy – TUMT
 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko