Rychlé vyhledávání

MUDr. Pavel Geier, pavel.geier(at)upol.cz

Alportův syndrom

Autor: Pavel Geier

anotační obrázek

Autor prezentuje kazuistiku devítiletého chlapce s týdenní anamnézou makroskopické hematurie, která se objevila v průběhu respiračního infektu. V dalším průběhu na základě biopsie ledviny byla stanovena diagnóza Alportova syndromu s průkazem chybění 3alfa a 5alfa řetězců kolagenu.

Makroskopická hematurie

Autor: Pavel Geier

anotační obrázek

Autor přehledně uvádí vhodný diagnostický postup při nálezu makroskopické hematurie u dětí. Upozorňuje na důležitost komplexního přístupu k dítěti s hematurii. Uvádí seznam důležitých anamnestických otázek, které mohou přispět k časné a správné diagnóze.