Rychlé vyhledávání

Prof., RNDr. Pavel Anzenbacher, anzen(at))tunw.upol.cz

Lékové interakce a cytochromy P450

Autor: Pavel Anzenbacher

anotační obrázek

Přednáška se zabývá problematikou změn farmakodynamických nebo farmakokinetických vlastností, projevů léčiva způsobených současným podáváním jiného léčiva, nebo vlivem složek stravy , případne zvyklostmi (kouření, alkohol).  Je zdrůrazněna role cytochromů P450 – nejdůležitějších enzymů metabolismu léčiv.