Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

8. Odlévání do forem

 

 

Práce “odlévání do forem“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“, faktory: hluk (3), lokální svalová zátěž horních končetin (3), zátěž teplem (3), slévárenský prach (2R), psychická zátěž (2).

Pracovník si převeze pomocí mostového jeřábu jednotlivé formy, vyhotovené ručním formířem na válečkový dopravník. Pomocí naběračky s násadou nabere roztavený hliník z udržovacího kelímku, přenese naběračku plnou roztaveného hliníku k narovnaným formám na válečkovém dopravníku (cca 4 metry)  a zalévá taveninou jednotlivé formy. Po zatuhnutí taveniny ve formě pracovník přesune po válečkovém dopravníku formy k vytloukacímu stroji, který vyklepává písek a odlitky z formy. Potom se jednotlivé odlitky narovnají na paletu a odvezou na pracoviště vytloukání jader k oddělení písku od odlitků.

 
odlevani_do_forem
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT