Videoprezentace


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

7. Tavení hliníku

 

 

Práce „tavení hliníku“ je zařazena do výsledné rizikové kategorie „3“, faktory: hluk (3), lokální svalová zátěž horních končetin (3), slévárenský prach (2R), psychická zátěž (2).

Tavič v tavírně připravuje roztavený hliník, který používají odlévači do forem a do kokil. Hliníkové „housky“ vkládá tavič do plynové pece. Po roztavení „housek“ tavič roztavený hliník nalévá do nádob, umístěných na motorovém vysokozdvižném vozíku a řidič motorového vozíku jej rozváží do tzv. udržovacích kelímků, umístěných na pracovišti ruční formovny a kokilárny. V těchto udržovacích kelímcích je roztavený hliník udržován v tekutém stavu.

 
taveni_hliniku
Možnost spuštění videa
v externím přehrávači
 
Button
 

kameraman
Otevření náhledové videogalerie
 

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT