4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.5. Prevence u profesionálních onemocnění horních končetin z přetěžování


Cílem preventivních opatření je zabránit přetěžování jednotlivých částí pohybového aparátu.

Nejúčinnější jsou opatření technická a technologická. Automatizace výroby, zavádění nových strojů a technologií odstraní nebo alespoň omezí podíl fyzické práce, zejména statické.

Opatření ergonomická - úprava pracovního místa a správný výběr sedadel zabrání vynuceným polohám, nadměrným rozsahům pohybů.

Pomocí organizačních opatření (úprava režimu práce a odpočinku, střídání pracovníků) lze snížit intenzitu práce a odstranit jednostrannost pohybů.

Ze zdravotnických opatření mají největší význam vstupní a periodické preventivní prohlídky.

 


p45
Vyuziti ergonomie při práci
(PDF)


 

 

 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT