2. Onemocnění horních končetin


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

7. Test znalostí - sekce B


 

clip_testOtázky (správných může být u více odpovědí):

 

1. Obor pracovní lékařství se zabývá:

a)vlivem práce, pracovního lékařství, pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou
b) posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací
c)dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek        

 

2. Jako nemoc z povolání se uznává a podle platných předpisů odškodňuje onemocnění, které:

a)vzniklo na pracovišti
b)se podstatně zhoršilo prací
c)vzniklo v přímé příčinné souvislosti s pracovní činností a nemusí být uvedeno v seznamu nemocí z povolání
d)vzniklo v příčinné souvislosti s pracovní činností a je uvedeno v seznamu nemocí z povolání

 

3. Lékař závodní preventivní péče provádí u pracovníků v riziku:

a)vstupní prohlídky
b)výstupní prohlídky
c)vstupní, výstupní a periodické prohlídky
d)pouze periodické prohlídky

 

4. Je – li zjištěno u pracovníka ohrožení nemocí z povolání,  je nutné, aby  jej zaměstnavatel:

a)  vyřadil z rizika vyvolávajícího ohrožení nemocí z povolání

b)  většinou není nutné vyřazení z rizika

c)  propustil

d)  odškodnil jednorázovým odškodněním

 

5. Pracovníkovi, jemuž byla zjištěna nemoc z povolání, je organizace povinna poskytnout:

a)   náhradu za ztrátu na výdělku a bolestné

b)   náhradu za ztížení společenského uplatnění

c)   není povinen poskytnout žádnou náhradu

d)   náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením

 

6. Nemoc z povolání může uznat:

a)každý ošetřující lékař
b)pouze závodní lékař
c)středisko hlášení nemocí z povolání
d)speciální komise odborníků

 

7. Jako nemoc z povolání nelze uznat:

a)nemoc způsobenou ionizujícím zářením
b)vertebrogenní syndrom
c)uhlokopská pneumokonioza
d)kožní a iritační dermatitidy

 

8. Následné preventivní prohlídky se provádějí u dříve pracujících v riziku:

a)hluku
b)alergenů, pylů
c)karcinogenů, fibrogenního prachu
d)vibrací, přetížení horních končetin

 

9. Nemoci z povolání jsou taxativně vyjmenované v dokumentu :

a)klasifikace pracovního lékařství
b)nejsou definovány v žádném speciálním seznamu
c)mezinárodní klasifikace nemocí
d)seznam nemocí z povolání

 

10. V oblasti závodní preventivní péče:

a)platí svobodná volba lékaře
b)neplatí svobodná volba lékaře

 

11. U zdravotníků patří mezi nejčastější nemoci z povolání:

a)vertebrogenní syndrom
b)syndrom z vyhoření

c)   kontaktní alergický ekzém

 

12. Jako nemoc z povolání z vibrací lze uznat:

a)  syndrom karpálního tunelu

b)  syndrom kubitálního kanálu

c)  cervikobrachiální syndrom

 

13. Ohroženi profesionálním onemocněním z vibrací jsou:

a)pracující s nářadím: pneumatická kladiva, vrtačky, sbíječky, pěchovačky, brusky, leštičky
b)pracující, kteří přidržují výrobek, který při opracování vibrují
c)stavební, lesní dělník
d)řidiči traktorů, nákladních automobilů

 

14. Pro traumatickou vasoneurozu jsou typické příznaky:

a)bělení distálních článků prstů mimo palce
b)bělení hlavně palců
c)pocit chladu v rukou, zvýšená potivost, mrtvění
d)bělení dlaní

 

15. Pro diagnózu syndromu karpálního tunelu se z uvedených vyšetřovacích metod nepoužívá:

a)elektromyografie
b)prstová pletysmografie
c)neurologické vyšetření
d)termografické vyšetření

 

16. Pro syndrom karpálního tunelu je typické:

a)bolesti kloubů
b)brnění prstů rukou
c)bělení rukou
d)trofické změny na kůži rukou

 

17. U syndromu karpálního tunelu je postižen:

a)radius
b)arteria ulnaris
c)nervus medianus
d)ulna

 

18. Léčba syndromu karpálního tunelu není:

a)operativní
b)nasazení ortézy
c)antiflogistická a analgetická
d)antibiotická

 

19. Pro poškození cév z vibrací je typické:

a)bělení prstů rukou v chladu
b)noční parestézie rukou
c)kožní defekty na prstech rukou
d)úbytek svalové hmoty na rukou

 

20. Vakuumkompresívní terapie se používá k léčbě:

a)periferních poruch prokrvení končetin
b)k léčbě kožních ekzémových projevů
c)podpůrná léčba onemocnění tíhových váčků
d)vertebrogenního syndromu

 

21. Vibrace poškozují:

a)velké cévy
b)periferní mikrocirkulaci
c)šlachy a šlachové pochvy
d)nezpůsobují onemocnění cév

 

22. Profesionální traumatická vazoneuróza je způsobena:

a)vibracemi
b)vibracemi a aterosklerotickými změnami
c)nadměrnou a jednostrannou zátěžéí horních končetin
d)aterosklerotickými změnam

 

Výsledky:

1(a, b, c); 2d; 3c; 4a;  5(a,b,d); 6c; 7b; 8c; 9d; 10b; 11c; 12(a,b); 13(a,b,c,d); 14a; 15(b,d); 16b; 17c; 18d; 19a; 20a; 21b; 22a

       


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT