3. Onemocnění horních končetin způsobená prací s vibrujícími nástroji a zařízeními


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

3.5. Prevence onemocnění HKK z vibrací


Cílem preventivních opatření je zabránit přenosu a působení vibrací na pracovníka nebo alespoň omezit jejich působení na míru přípustnou podle hygienických norem.

Nejúčinnější jsou technická a technologická opatření, změna technologie, automatizace výroby.

Všechna další náhradní opatření mají jen podpůrný vliv - úprava pracovní doby, režimu práce a odpočinku, střídání pracovníků v riziku, používání antivibračních rukavic, ochrana pracovníků před chladem a vlhkem.

V rámci zdravotnické prevence mají význam zejména vstupní a periodické preventivní prohlídky, které slouží k odhalování predispozic, k posouzení kontraindikací pro práci v riziku vibrací a k časnému odhalení počínajících změn. Sekundární prevence potom spočívá v léčbě reverzibilních změn s cílem, pokud je to možné, zachovat pracovníka v původní profesi.  Není-li to možné, a pracovníka je nutné přeřadit a dospělo-li onemocnění do fáze ohrožení čo nemoci z povolání, je potřebná dlouhodobá léčba a dispenzarizace nemocného.


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT