2. Onemocnění horních končetin


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

2. Přehled profesionálních onemocnění horních končetin uvedených
v seznamu nemocí z povolání


Jako nemoc z povolání lze uznat jen takové onemocnění, které je uvedeno v platném seznamu nemocí z povolání, který je přílohou k nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Onemocnění pohybového aparátu a nervů horních končetin jsou uvedena v tomto seznamu v kapitole II takto:

 

Kapitola II - nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku NzP

6.

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř článků prstů v chladu - ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stadium nemoci.

K položkám 6 - 8:
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci...

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek, nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních, nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

 

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů, svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého, nadměrného  a jednostranného přetěžování. Objektivními metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

K položkám č. 9 -10:
Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžování, tlak tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními nebo zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

11.

Nemoci tíhových váčků

Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast.

 


Výskyt nemocí z povolání podle kapitoly II seznamu nemocí z povolání prezentuje níže uvedený graf

 

p2_mini
Výskyt NzP


 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT