Výukový portál LF UP Olomouc: Prof., RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., anzen(at))tunw.upol.cz, Ústav farmakologie, Lékařská fakulta/Univerzita Palackého v Olomouci, telefon: + 420 585 632 552, fax: +420 585 632 966, adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Prof., RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., anzen(at))tunw.upol.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Lékové interakce a cytochromy P450

Lékové interakce a cytochromy P450

Přednáška se zabývá problematikou změn farmakodynamických nebo farmakokinetických vlastností, projevů léčiva způsobených současným podáváním jiného léčiva, nebo vlivem složek stravy , případne zvyklostmi (kouření, alkohol).  Je zdrůrazněna role cytochromů P450 – nejdůležitějších enzymů metabolismu léčiv.

 
autor: Pavel Anzenbacher | obor: Farmakologie | publikováno: 25.2.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License