Autorský kolektiv


Hlavní řešitel:

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.,
přednostka Kliniky pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci

foto3Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., nar. 1954, absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1979, od r. 1980 pracuje na Klinice pracovního lékařství v Olomouci, od roku 1993 na LF UP jako odborná asistentka kliniky, později zástupce přednosty pro výuku, od r. 2002 kliniku vede. V r. 2001 jí byl udělen titul Ph.D. a v r. 2006 byla jmenována docentkou. 15 let vyučuje pracovní lékařství na lékařské fakultě UP v Olomouci, podílela se na zavedení výuky předmětu Pracovní lékařství pro manažery v magisterském programu Management ve zdravotnictví a na zavedení předmětu Ošetřovatelství v pracovním lékařství v magisterském studijním programu Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých. Je školitelkou studentů v doktorském studijním programu, spoluautorkou výukových materiálů pro pregraduální a postgraduální studium v oboru pracovní lékařství, autorkou a spoluautorkou původních a přehledných prací v oboru pracovní lékařství.

Spolupracovnící:

foto2
MUDr. Dagmar Radiměřská
zástupkyně přednosty pro výuku a zástupkyně přednosty pro léčebnou péči Kliniky pracovního lékařství v Olomouci
 

foto1
MUDr. Helena Vildová
odborná asistentka a samostatně pracující lékařka Kliniky pracovního lékařství v Olomouci

foto5
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

foto4
Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
přednosta Kliniky pracovního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

foto10
MUDr. Václav Gerstner
vedoucí oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk

 

 


 

Technická realizace:

 

Multimediální projekt zpracovalo Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci:

foto9
Ing. & Mgr. Martin Müller
Technický koordinátor:

foto7
Mgr. Bohdana Řeháková
Hlavní programátor:

foto8
Mgr. Jiří Vrba
Příprava filmových ukázek:

foto11
Ilja Zlámal
Příprava filmových ukázek:

 

 

 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT